Proama Gdynia

Proama Gdynia tel. 511 606 511 – Ubezpieczenia OC AC NNW

Proama specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych.
Na początku oferta Proama będzie zawierała najczęściej kupowane ubezpieczenia komunikacyjne, czyli:

•    Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Co to oznacza? W sytuacji, gdy np. będziesz sprawcą wypadku Proama pokryje koszty naprawy poszkodowanego przez Ciebie samochodu.
Decydując się na zakup ubezpieczenia OC w Proama otrzymasz w pakiecie Assistance Wypadkowy, zapewniający pomoc assistance przez 24 godziny na dobę.
Warto również pamiętać, iż OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, iż w momencie, gdy staniesz się właścicielem pojazdu mechanicznego (samochodu, przyczepy etc.), jesteś zobowiązany do posiadania ważnej polisy.
•    Ubezpieczenie Autocasco (AC)
Ubezpieczenie AC pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek zdarzeń losowych lub zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.
Co to oznacza? Autocasco zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy Twój samochód zostanie zniszczony w wyniku wypadku drogowego, działania żywiołów lub aktów wandalizmu. Ubezpieczenie AC jest wprawdzie ubezpieczeniem dobrowolnym, ale większość kierowców decyduje się na jego zakup.
•    Dodatkową ochronę w postaci:
o    Assistance
Ubezpieczenie Assistance zapewnia ochronę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Oznacza to, że np. w razie awarii odholujemy Twój samochód do warsztatu naprawczego.
o    NNW Komunikacyjne
Zakres NNW obejmuje Ubezpieczonego oraz pasażerów samochodu. Decydując się na zakup ubezpieczenia NNW zyskujesz gwarancję otrzymania pomocy w razie uszkodzenia ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych – adresy przedstawicieli Proama kontakt:

GDYNIA
  ul. Starowiejska 1
tel./fax 058 62 11366, tel.kom. 511 606 511
GDYNIA
  ul. Warszawska 1-3
tel./fax 058 669 8000, tel.kom. 500 093 845
GDAŃSK
  ul. Pilotów 3 (Zaspa)
tel./fax 058 761 7888, tel.kom. 511 145 555

W ofercie:  ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, pakiety OC AC), ubezpieczenia majątkowe (domów, mieszkań, firm), ubezpieczenia na podróż i inne

O Proama:

Proama jest marką polskiego oddziału Česká pojišťovna a.s. należącej do grupy Generali PPF Holding.

Grupa Generali działa w ponad 60 krajach, mając silną pozycję na wszystkich kluczowych, europejskich rynkach. Według European Works Council of Generali Group zajmuje pierwsze miejsce we Włoszech i w Czechach, drugie – w Serbii, na Węgrzech, w Niemczech i trzecie – w Austrii i na Słowacji (rankingi na podstawie danych z 2011, dla Niemiec z roku 2010).

Generali powstało w 1831 roku w Trieście. Obecnie jest dużą, międzynarodową organizacją, o stabilnej pozycji na rynku, działającej w 60 krajach, która osiągnęła w minionym roku przypis składki brutto na poziomie 70 miliardów EUR.

Źródło informacji: www.proama.pl