Proama Gdynia

Proama Gdynia tel. 511 606 511 – Ubezpieczenia OC AC NNW

Proama specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych.
Na początku oferta Proama będzie zawierała najczęściej kupowane ubezpieczenia komunikacyjne, czyli:

•    Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Co to oznacza? W sytuacji, gdy np. będziesz sprawcą wypadku Proama pokryje koszty naprawy poszkodowanego przez Ciebie samochodu.
Decydując się na zakup ubezpieczenia OC w Proama otrzymasz w pakiecie Assistance Wypadkowy, zapewniający pomoc assistance przez 24 godziny na dobę.
Warto również pamiętać, iż OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, iż w momencie, gdy staniesz się właścicielem pojazdu mechanicznego (samochodu, przyczepy etc.), jesteś zobowiązany do posiadania ważnej polisy.
•    Ubezpieczenie Autocasco (AC)
Ubezpieczenie AC pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek zdarzeń losowych lub zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.
Co to oznacza? Autocasco zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy Twój samochód zostanie zniszczony w wyniku wypadku drogowego, działania żywiołów lub aktów wandalizmu. Ubezpieczenie AC jest wprawdzie ubezpieczeniem dobrowolnym, ale większość kierowców decyduje się na jego zakup.
•    Dodatkową ochronę w postaci:
o    Assistance
Ubezpieczenie Assistance zapewnia ochronę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Oznacza to, że np. w razie awarii odholujemy Twój samochód do warsztatu naprawczego.
o    NNW Komunikacyjne
Zakres NNW obejmuje Ubezpieczonego oraz pasażerów samochodu. Decydując się na zakup ubezpieczenia NNW zyskujesz gwarancję otrzymania pomocy w razie uszkodzenia ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych CUK – adresy przedstawicieli Proama kontakt:

Proama Gdynia – biura obsługi klienta

ul. Świętojańska 126 (80m od Urzędu Miasta)
Tel. 511 606 511

ul. Starowiejska 1
Tel. kom. 511 603 511
Tel. 58 62 11 366

Proama Gdynia – Likwidacja szkód (zgłaszanie szkody)

Szkodę komunikacyjną można zgłosić pod numerem tel. 815 815 815 pon.-pt. 08:00-20:00, sob. 9:00-17:00

W ofercie:  ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS, pakiety OC AC), ubezpieczenia majątkowe (domów, mieszkań, firm), ubezpieczenia na podróż i inne

O Proama:

Proama jest marką polskiego oddziału Česká pojišťovna a.s. należącej do grupy Generali PPF Holding.

Grupa Generali działa w ponad 60 krajach, mając silną pozycję na wszystkich kluczowych, europejskich rynkach. Według European Works Council of Generali Group zajmuje pierwsze miejsce we Włoszech i w Czechach, drugie – w Serbii, na Węgrzech, w Niemczech i trzecie – w Austrii i na Słowacji (rankingi na podstawie danych z 2011, dla Niemiec z roku 2010).

Generali powstało w 1831 roku w Trieście. Obecnie jest dużą, międzynarodową organizacją, o stabilnej pozycji na rynku, działającej w 60 krajach, która osiągnęła w minionym roku przypis składki brutto na poziomie 70 miliardów EUR.

Historia Proama
28.03.2011 Rejestracja Oddziału Groupama SA w Polsce.
04 – 10.2011 Budowa struktur i rozpoczęcie działalności w Polsce: rekrutacja zespołu, budowa systemów IT, tworzenie produktów, polityka cenowa, strategia marketingowa etc.
03.11.2011 Sprzedaż pierwszej polisy
29.01.2012 Rozpoczęcie działalności komercyjnej – początek kampanii reklamowej i oficjalnej sprzedaży polis Proama
23.07.2012 Generali PPF Holding i Groupama – podpisanie porozumienia w sprawie przejęcia Proama
01.01.2013 Proama oficjalnie staje się częścią Grupy Generali.

Źródło informacji: www.proama.pl