Ubezpieczenie OC ciągnika siodłowego Gdynia

Ubezpieczenie OC ciągnika siodłowego Gdynia

Data zakupu ubezpieczenia .

Artykuł w przygotowaniu.

Ubezpieczany pojazd:

Marka model rocznik

Ubezpieczający auto:

Zniżki, powiat rej.

Kalkulacja ubezpieczenia OC+AC

Dla klienta wynegocjowaliśmy ubezpieczenia OC w cenie ….zł (płatność jednorazowa/raty).

Zakup ubezpieczenia nastąpił w ….r.