TUW Gdynia

TUW Gdynia Świętojańska 126 adres, agent, kontakt 511 606 511 OC AC NNW

Centrum Ubezpieczeń Katarzyna Machel – agent TUW adres

Multiagencja ubezpieczeniowa Gdynia – 27 Firm w ofercie – zawsze Najtańsze OC/AC.


Biuro Obsługi TUW Gdynia Świętojańska 126 adres, kontakt, agent (blisko Urzędu Miasta – po przeciwnej stronie skrzyżowania)

Telefon: 511 606 511
e-mail: cenyoc@wp.pl
TUW Godziny otwarcia:
Strona firmowa:

TUW Gdynia


Biuro Obsługi TUW adres kontakt, agent: Gdynia Starowiejska 13 (róg Zygmunta Augusta)

Telefon: 511 603 511
e-mail: cenyoc@wp.pl
Godziny otwarcia TUW:

TUW Gdynia Starowiejska
Ubezpieczenia Machel Gdynia


TUW Gdynia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Likwidacja szkód – zgłaszanie szkody – TUW Gdynia, Sopot

Zgłaszanie szkody komunikacyjnej:
Infolinia: 801 001 003 lub 22 547 98 56 w godz. 8:00 – 18:00.


Informacje o TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 • działamy w formie prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną „TUW”, która jest alternatywą dla innej formy – Spółki Akcyjnej,
 • jesteśmy z Wami od 1992 roku,
 • działamy pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – jak wszystkie Zakłady Ubezpieczeń w Polsce,
 • nie mamy zewnętrznych właścicieli, czyli akcjonariuszy, nikt na naszej działalności nie zarabia,
 • działamy non profit czyli nie kierując się osiągnięciem zysku,
 • wszystkie zasady naszego funkcjonowania określa Statut „TUW”,
 • naszą najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków,
 • ubezpieczamy naszych Członków, to Oni tworzą nasze Towarzystwo,
 • zajmujemy się wszystkimi rodzajami umów ubezpieczeń majątkowych,
 • umowy ubezpieczeniowe są zawierane na korzystnych dla naszych Członków warunkach i za dobrze wyważoną składkę,
 • bezpieczeństwo naszych Członków dodatkowo zapewnia dobra reasekuracja umów ubezpieczenia,
 • nie korzystamy z płatnej, komercyjnej reklamy,
 • mamy świetnych fachowców i serdeczny stosunek do naszych Członków.

Działalność Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”. Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla naszych Członków. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej. Członkami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Źródło informacji: www.tuw.pl