Likwidacja szkód kontakt – zgłaszanie szkód

Likwidacja szkód kontakt – zgłaszanie szkód

Kontakt do działów likwidacji szkód towarzystw ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Kontakt
ALLIANZ 801 10 20 30 / 022 567 12 02
AXA 22 599 9522 / 1 95 22
BENEFIA 801 080 300 / 22 212 20 30
COMPENSA 801 120 000 / 22 501 61 00
EUROINS +48 22 243 84 84, godz. 08:00-17:00
GENERALI 801 343 343 / 22 543 0 543
GERLING 801 384 500 / 48 340 00 14
GOTHAER (PTU) 22 539 31 00
HDI Ubezpieczenia +48 22 449 99 99 / +48 801 801 181
HESTIA 801 107 107 / 58 555 5 555
INTERRISK 22 212 20 12 / 58 558 51 15
INTERRISK (PZM) 22 212 20 12 / 58 558 51 15
LIBERTY DIRECT 22 589 95 21
LIBERTY UBEZPIECZENIA 22 589 95 21
LINK 4 22 444 44 44
MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń 801 107 108 / 58 555 62 22
Polisa Życie 22 501 68 88
PROAMA 815 815 815
PZU 801 102 102 / 22 566 55 55
TUW 58 344 72 79 / 801 001 003 / 22 547 98 56
UNIQA 801 597 597 / 42 666 65 00
WARTA 801 311 311 / 601 311 311
YOU CAN DRIVE 801 55 50 50 / 58 555 50 50