Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – 1000zł

Od 1.1.2020 nawet 1000zł kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Zgodnie z nowymi przepisami posiadacz pojazdu będzie miał 30dni na złożenie wniosku w przypadku:
– nabycie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, używanego z rynku wtórnego
– zakupu nowego pojazdu na terytorium RP
– sprowadzenia pojazdu do Polski z państwa UE
– dopuszczenia urząd celno-skarbowy do obrotu pojazdu sprowadzonego spoza UE
– sprzedaży samochodu, złomowania, kradzieży, sprzedaży auta za granicę

Osoby które nie dotrzymają terminu 30 dni na rejestrację lub wyrejestrowanie narażone będą na karę za nieprzerejestrowanie samochodu w kwocie od 200 do 1000 zł.

Źródło – pełen tekst przepisów: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.