Ubezpieczenie domu Gdynia

Ubezpieczenie domu Gdynia – tel. 511 606 511

Ubezpieczenie domu kierowane jest do osób chcących ubezpieczyć budynki mieszkalne i mienie. Ubezpieczającym może być zarówno właściciel domu, jak i osoba, która go wynajmuje. Najemca lub wynajmujący może ubezpieczyć tylko własne mienie, bez konieczności ubezpieczania wszystkiego, co znajduje się w domu.

Pakiet ubezpieczeń, który proponujemy, obejmuje:

ubezpieczenia domu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenie domu z wyposażeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) ubezpieczającego na terenie posesji, na której znajduje się dom.

Szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną

Ubezpieczeniu podlegają stale elementy wyposażenia domu (np.: podłoga, glazura, terakota, meble wbudowane, stolarka okienna i drzwiowa) oraz ruchomości domowe – majątek (np.: meble, ubrania, sprzęt elektroniczny, sprzęt turystyczny, sportowy i biżuteria).

Ubezpieczeniem domu objęte są szkody spowodowane przez:
kradzież i włamanie
rabunek
dewastację po dokonanym włamaniu lub rabunku
– pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, lawinę

Ubezpieczamy również dom w budowie.

Główne atrybuty ubezpieczenia domu:

  • wybierasz jeden z trzech najbardziej odpowiadających Ci wariantów ubezpieczenia,
  • odpowiadamy do 100% sumy ubezpieczenia za elektronikę,
  • pokrywamy koszty uprzątnięcia mienia po szkodzie i naprawy zabezpieczeń
  • mieszkania, uszkodzonych w wyniku włamania, a w ubezpieczeniu OC koszty obrony sądowej,
  • polisę otrzymujesz niezwłocznie po podpisaniu umowy,
  • umowę możesz zawrzeć w ciągu kilku minut w naszym biurze,
  • możesz wyrazić zgodę na automatyczne kontynuowanie umowy ubezpieczenia – dbając o Państwa wygodę, co rok wysyłamy dokumenty odnowieniowe.

Ubezpieczenie domu wybieramy z wszystkich działających na polskim rynku Towarzystw Ubezpieczeniowych

Jesteśmy przedstawicielem towarzystw:
Allianz, Compensa, Generali, Ergo Hestia, HDI Asekuracja, InterRisk, Link4, MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, Proama, PZU, TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, TUZ – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Uniqa, Warta, Wiener, You Can Drive.