Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Zakres aktywności w naszym prywatnym życiu jest bardzo szeroki. Często nie zdajemy sobie sprawy, że niejednokrotnie działając w dobrej wierze, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone innym osobom. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć ani jakie to będą szkody ani jaka będzie ich wysokość, dlatego mogą one być zagrożeniem dla naszej sytuacji finansowej, w nie mniejszym stopniu, co następstwa zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie to daje ochronę Ubezpieczającemu oraz członkom jego najbliższej rodziny – współmałżonkowi lub konkubentowi oraz niezamężnym dzieciom, które nie ukończyły 18 lat.

Ochrona obejmuje: roszczenia osób trzecich, związane ze szkodami na zdrowiu, życiu oraz mieniu, spowodowane w związku z:

 • opieką nad dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo,
 • zatrudnianiem pomocy domowej lub opiekunki do dzieci,
 • eksploatacją urządzeń gospodarstwa domowego, rowerów, wózków inwalidzkich, itp.,
 • posiadanie lub użytkowanie nieruchomości,
 • posiadanie zwierząt domowych,
 • amatorskie uprawianie sportu,
 • używanie rowerów wodnych, kajaków, żaglówek,
 • posiadanie pieców olejowych, gazowych oraz innych zbiorników gazowych.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym obejmuje standardowo terytorium Polski. Dla klientów często wyjeżdżających za granicę Generali oferuje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na teren Europy oraz pozaeuropejskie państwa basenu Morza Śródziemnego.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o następujące szkody:

wyrządzone przez psy i konie należące do Ubezpieczającego,
związane z posiadaniem dodatkowych nieruchomości,
powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni.

Zniżki przewidziane w tym ubezpieczeniu:

 • dla osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe,
 • dla małżeństw nie posiadających dzieci,
 • dla małżeństw z dziećmi powyżej 18 roku życia.