Ubezpieczenie OC

1. Jakie mam możliwości, jeśli chciałbym zmniejszyć ubezpieczenie OC swojego samochodu (rezygnować z części ubezpieczenia, szukać najtańszej oferty) ?

W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej OC nie możemy zmienić (pogorszyć) warunków umowy w celu pomniejszenia składki. Warunki ubezpieczenia OC są ustawowe, a sumy gwarancyjne wynoszą : 500 000 euro za szkody na mieniu i 2 500 000 euro za szkody na osobie. Możemy jedynie znaleźć najtańszą ofertę na ten sam produkt oferowany przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe.

2. W ubezpieczeniu AC możemy zrezygnować z części pakietu. Co jest dla kierowców „najmniej ryzykowne” ?

W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC mamy prawo (w większości towarzystw) dostosowywać warunki umowy odpowiednio do swoich potrzeb i zawartości swojego portfela. Jeżeli klient na przykład obawia się bardziej o kradzież niż o szkody częściowe swojego pojazdu może wybrać odpowiednia opcję ubezpieczenia. Są towarzystwa, które pozwalają nie wykupić potrącenia z tytułu zużycia eksploatacyjnego części. Wówczas składka może być znacznie niższa, a klient może odczuć różnicę tylko w przypadku szkód częściowych- kiedy firma ubezpieczeniowa pomniejszy wartość katalogową nowych części o procent zależny od wieku samochodu. Natomiast w przypadku kradzieży samochodu opcja ta może nie mieć znaczenia gdyż wówczas wypłata odszkodowania należy się w wysokości wartości katalogowej samochodu na dzień szkody (wartość ta uwzględnia wiek pojazdu i nie ma związku z opcją ubezpieczenia, nie możemy jej dowolnie ani pomniejszać ani powiększać). Wypłata odszkodowania nie może być też wyższa niż suma ubezpieczenia.

Przy nastawieniu się głównie na ochronę kradzieżową klient może również zawrzeć w opcji jakiś udział własny w odszkodowaniu – najlepiej (o ile towarzystwo oferuje) kwotowy, a nie procentowy gdyż w przypadku zwrotu wartości samochodu kwota: 200, 500 czy 1000 zł może stosunkowo nie mieć znaczenia, a składka za ubezpieczenie będzie znacznie atrakcyjniejsza.

Jeżeli natomiast klient nie obawia się specjalnie o kradzież swojego pojazdu a jedynie o kolizje drogowe może zrezygnować z ochrony kradzieżowej i w ten sposób również pomniejszyć koszt swojego ubezpieczenia.

3. Jak duże różnice mogą być pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami dla identycznego modelu samochodu (proszę o przykład) ?

Różnice w stawkach ubezpieczenia OC na ten sam samochód i dla tego samego klienta u różnych ubezpieczycieli są ogromne – dochodzą do 350%. Na przykład za samochód marki Ford o pojemności powyżej 2500, rocznik 1986, zarejestrowany w Gdańsku, którego właścicielem jest osoba w wieku 27 lat, posiadająca prawo jazdy dwa lata i nie posiadająca zniżek za bezszkodowość – składka OC wyniesie w jednym towarzystwie 900 zł, a w innym 3900 zł.

4. Co po spowodowaniu szkody komunikacyjnej jest jakaś możliwość, aby nie płacić większej składki ?

W przypadku szkody komunikacyjnej trzeba się liczyć z całkowitą lub częściową utratą wypracowanych zniżek na OC lub nawet ze zwyżkami za szkodowość. Jedne towarzystwa maja bardziej, inne mniej liberalne tabele wyliczania zniżek i zwyżek po szkodach komunikacyjnych. Można zatem w kolejnym roku ubezpieczenia zmienić ubezpieczyciela na takiego, który zabierze mniej z wypracowanych zniżek niż dotychczasowy lub dzięki nie stosowaniu zwyżki zaproponuje atrakcyjniejsza ofertę. W takim przypadku również niezawodny może okazać się multiagent, który znając pełna ofertę wielu towarzystw uwzględni szkodowość klienta przy wyborze ubezpieczyciela i znajdzie klientowi najniższą składkę OC.


Centrum Ubezpieczeń jest multiagencją specjalizującą się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW, assistance. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, przez stronę WWW lub osobistego – doradzimy Państwu przy zakupie ubezpieczenia pojazdu.