Ubezpieczenie na życie Gdynia

Ubezpieczenie na życie Gdynia – Multiagencja 27 Firm w Ofercie

Co to jest ubezpieczenie na życie ?

Umowa ubezpieczenia na życie gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia (świadczenia) uposażonym (wskazanym w umowie osobom) w wypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie życia to ubezpieczenie terminowe (zostaje zawarta na określony czas).

W jakim celu zawiera się ubezpieczenie na życie ?

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest ochrona finansowa osoby lub osób uposażonych.
Innym celem jest spełnienie wymogów kredytu hipotecznego – bank wymaga ubezpieczenia na życie z cesją na bank.
Oba cele można połączyć, czyli wybrać taką sumę ubezpieczenia aby oprócz ochrony spłat nieruchomości chroniła również bliskich.

Czy i jak można rozszerzyć ubezpieczenie na życie ?

Jest wiele takich możliwości, najpopularniejszymi są:

  • ubezpieczenie niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie na wypadek całkowitego zachorowania
  • ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwego wypadku)

Jak szybko bliscy będą mogli skorzystać z świadczenia ?

Zgodnie z przepisami, od dnia zgłoszenia roszczenia, firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę pieniędzy.
Suma ubezpieczenia nie należy do spadku po ubezpieczonym, zatem można z niej korzystać od razu, bez oczekiwania na długotrwałe postępowanie spadkowe.

Ubezpieczenia na życie oferujemy w wiodących towarzystwach:

Generali Życie, Hestia, Polisa Życie, Warta Życie, Wiener