Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu 2021

Wypowiedzenia ubezpieczenia OC 2021 przez nabywcę samochodu – wzór/druk

Wypowiedzenie OC przez nabywcę samochodu (format Ms Office .DOC)

Wypowiedzenie OC przez nabywcę samochodu (format Acrobat Reader .PDF)

Wypowiedzenie OC przez nabywcę samochodu (format Open Office .ODT)

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu


________________________
imię i nazwisko / nazwa firmy (nabywcy pojazdu)

________________________
adres (nabywcy pojazdu)

________________________
marka, typ, nr rej. pojazdu

________________________
nr polisy OC, nazwa zakładu ubezpieczeń (zbywcy pojazdu)

________________________
data nabycia pojazdu

________________________
imię i nazwisko / nazwa firmy (zbywcy pojazdu)

________________________
adres (zbywcy pojazdu)WYPOWIEDZENIE


Niniejszym zgodnie z  art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r.  o  ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia OC o wskazanym powyżej numerze.miejscowość ________________ dnia ________

________
podpis